OPZ -Opatření 3- Prorodinná opatření III

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření III

Číslo výzvy MAS: 840/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 2. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 4. 2019, 12:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/ 

 Zveřejněno AVÍZO výzvy. Před vyhlášením výzvy budou zveřejněny finální dokumenty.

Při přípravě žádostí můžete vycházet z dokumentů zveřejněných u výzvy Prorodinná opatření II (http://masstrednihana.cz/opz-opatreni-3-prorodinna-opatreni-3/). Podmínky se v nové výzvě nemění.