Nová zelená úsporám light

MAS Střední Haná, o.p.s. nabízí zájemcům konzultace a pomoc s administrací jejich žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám light, který je určen na úsporná energetická opatření nejzranitelnějším domácnostem.

Kdo smí žádat?

  • Vlastník či spoluvlastník (před 12. 9. 2022) rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby za podmínky:
    • Všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
    • Domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení

Kdy lze žádost podat?

  • Příjem žádostí bude spuštěn 9. 1. 2023

Jaká je výše dotace?

  • Až 150 000 Kč, vyplácena zálohově
  • Lze vyplatit také zpětně na realizace uskutečněné od 12. 9. 2022

 

Pro elektronické podání žádosti je potřebná identita občana a bankovní účet.

 

 

Více informací na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Své záměry můžete posílat na e-mail kancelar@masstrednihana.cz

Do e-mailu prosím uvádějte: jméno, příjmení, adresu – místo realizace, telefon, jednoduchý popis záměru, předpokládaný rozpočet, termín realizace. Všechny žadatele budeme kontaktovat zpět na uvedený email nebo telefon.

Kontaktovat nás můžete také telefonicky:

Bc. Tereza Melecká – 777 889 078

Ing. Jarmila Korcová – 725 889 593

Mgr. Klára Řezáčová – 725 889 594