IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program 

 OPZ

OPZ

Operační program Zaměstnanost 

 PRV

PRV

Program rozvoje venkova  

 OP VVV

OP VVV

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

 OP ŽP

OP ŽP

Operační program Životní prostředí 

MAS STŘEDNÍ HANÁ

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

OBCE

Seznam obcí, které spadají pod správu MAS Střední Haná.

AKTUALITY

Najdete zde vše, co je pro vás důležité.
Aktuality k programům, výzvám i jejím průbehům.

Aktuality

Nová zelená úsporám Light

MAS Střední Haná, o.p.s. se v současné době připravuje na poradenství k programu NZÚ Light, ale momentálně neprovádíme žádné konzultace. Případné žadatele prosíme
Aktuality

Seminář pro příjemce ze 6. výzvy PRV

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro úspěšné žadatele 6. výzvy Programu rozvoje venkova. Seminář se uskuteční 3. 11. 2022
Aktuality

Seminář k 6. výzvě PRV

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k 6. výzvě Programu rozvoje venkova. Seminář se uskuteční 7. 4. 2022 v 15
Aktuality

Seminář pro Příjemce ze 4. výzvy PRV

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro úspěšné žadatele 4. výzvy Programu rozvoje venkova. Seminář se uskuteční 6. 10. 2021