IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program 21+ 

 OPZ+

OPZ+

Operační program Zaměstnanost + 

 SP SZP

SP SZP

Společná zemědělská politika 

 OP TAK

OP TAK

Technologie a konkurence- schopnost 

 OP ŽP

OP ŽP

Operační program Životní prostředí 

MAS STŘEDNÍ HANÁ

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

OBCE

Seznam obcí, které spadají pod správu MAS Střední Haná.

AKTUALITY

Najdete zde vše, co je pro vás důležité.
Aktuality k programům, výzvám i jejím průbehům.

Aktuality

Seminář (2.) k 1. výzvě SP SZP

2. seminář k 1. výzvě SP SZP Dovolujeme si Vás pozvat na 2. seminář pro žadatele k 1. výzvě Strategického
Aktuality, Aktuální výzvy, PRV

SP SZP_výzva č. 1 MAS Střední Haná

Název výzvy: SP SZP_výzva č. 1 MAS Střední Haná Datum vyhlášení výzvy MAS: 02. 05. 2024 Termín příjmu žádostí od: 02. 05.
Aktuality

Seminář k 1. výzvě SP SZP

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele k 1. výzvě Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Seminář se uskuteční v