IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program 

 OPZ

OPZ

Operační program Zaměstnanost 

 PRV

PRV

Program rozvoje venkova  

 OP VVV

OP VVV

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

 OP ŽP

OP ŽP

Operační program Životní prostředí 

MAS STŘEDNÍ HANÁ

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

OBCE

Seznam obcí, které spadají pod správu MAS Střední Haná.

AKTUALITY

Najdete zde vše, co je pro vás důležité.
Aktuality k programům, výzvám i jejím průbehům.

Aktuality

Seminář k 6. výzvě PRV

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k 6. výzvě Programu rozvoje venkova. Seminář se uskuteční 7. 4. 2022 v 15
Aktuality, Aktuální výzvy, PRV

Program rozvoje venkova_výzva č. 6

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 6 Datum vyhlášení výzvy MAS:  16. 03. 2022 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:
Aktuality

Seminář pro Příjemce ze 4. výzvy PRV

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro úspěšné žadatele 4. výzvy Programu rozvoje venkova. Seminář se uskuteční 6. 10. 2021
Aktuality

Veřejné projednání Koncepční části SCLLD MAS Střední Haná 2021+

Vážení partneři MAS, podnikatelé, zemědělci, zástupci organizací, občané rádi bychom Vás pozvali na Veřejné projednání koncepční části strategie MAS Střední