IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program 

 OPZ

OPZ

Operační program Zaměstnanost 

 PRV

PRV

Program rozvoje venkova  

 OP VVV

OP VVV

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

 OP ŽP

OP ŽP

Operační program Životní prostředí 

MAS STŘEDNÍ HANÁ

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

OBCE

Seznam obcí, které spadají pod správu MAS Střední Haná.

AKTUALITY

Najdete zde vše, co je pro vás důležité.
Aktuality k programům, výzvám i jejím průbehům.

Aktuality

Semináře k výzvám IROP

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele pořádaný k vyhlášeným výzvám IROP: 1. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – IROP – INFRASTRUKTURA
Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 2. výzva Střední Haná – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ OBECNÍCH A PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVEN

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje
Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 1. výzva Střední Haná – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje
Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 3. výzva Střední Haná – INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje