IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program 

 OPZ

OPZ

Operační program Zaměstnanost 

 PRV

PRV

Program rozvoje venkova  

 OP VVV

OP VVV

 

MAS STŘEDNÍ HANÁ

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

OBCE

Seznam obcí, které spadají pod správu MAS Střední Haná.

AKTUALITY

Najdete zde vše, co je pro vás důležité.
Aktuality k programům, výzvám i jejím průbehům.

Aktuality

Připravované výzvy IROP

První výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu budou vyhlášeny 26. 6. 2018. Jedná se o výzvu na Bezpečnost dopravy a
Aktuality

Seznam přijatých žádostí_Program rozvoje venkova_výzva č. 1_MAS Střední Haná

MAS Střední Haná přijala v rámci 1. výzvy PRV celkem 10 žádostí o dotaci. Datum vyhlášení výzvy MAS: 16. 04. 2018
Aktuality

Zpravodaj MAS Střední Haná

MAS Střední Haná vydala Zpravodaj k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Ve zpravodaji najdete informace k jednotlivým operačním programům,
Aktuality

Program rozvoje venkova_výzva č. 1

Dne 16. dubna 2018 bude vyhlášena 1. výzvy z Programu rozvoje venkova. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 04. 2018