IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program 

 OPZ

OPZ

Operační program Zaměstnanost 

 PRV

PRV

Program rozvoje venkova  

 OP VVV

OP VVV

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

 OP ŽP

OP ŽP

Operační program Životní prostředí 

MAS STŘEDNÍ HANÁ

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

OBCE

Seznam obcí, které spadají pod správu MAS Střední Haná.

AKTUALITY

Najdete zde vše, co je pro vás důležité.
Aktuality k programům, výzvám i jejím průbehům.

Aktuality

Informační semináře Nová zelená úsporám Light

Dovolujeme si Vás pozvat na informační semináře k dotačnímu programu Nová zelená úsporám – Light.   Datum, čas: 10. 1. 2023
Aktuality

Nová zelená úsporám light

MAS Střední Haná, o.p.s. nabízí zájemcům konzultace a pomoc s administrací jejich žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám light, který je
Aktuality

Informační semináře NZÚ-Light

Dovolujeme si Vás pozvat na informační semináře k dotačnímu programu Nová zelená úsporám – Light. Seminář v Troubkách: 3. 1.
Aktuality

Seminář NZÚ – Light

Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář k dotačnímu programu Nová zelená úsporám – Light. Datum, čas: 15. 12. 2022