IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program 

 OPZ

OPZ

Operační program Zaměstnanost 

 PRV

PRV

Program rozvoje venkova  

 OP VVV

OP VVV

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

 OP ŽP

OP ŽP

Operační program Životní prostředí 

MAS STŘEDNÍ HANÁ

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

OBCE

Seznam obcí, které spadají pod správu MAS Střední Haná.

AKTUALITY

Najdete zde vše, co je pro vás důležité.
Aktuality k programům, výzvám i jejím průbehům.

Aktuality

STAŇTE SE PARTNEREM MAS

Ať už jste zemědělec, soukromý podnikatel, příspěvková organizace, nezisková organizace či fyzická osoba, rádi Vás přivítáme v Partnerství MAS. Zájmové oblasti
Aktuality

Seminář pro Příjemce z 2. výzvy PRV

MAS Střední Haná si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro úspěšné žadatele 2. výzvy Programu rozvoje venkova. Seminář se
Aktuality, Aktuální výzvy, OPZP

OPŽP – 3. výzva – Realizace ÚSES, protierozní opatření

Název výzvy: Výzva MAS Střední Haná o.p.s.– OPŽP – Realizace ÚSES, protierozní opatření Číslo výzvy MAS: 096/05_18_127/CLLD_16_01_074 Datum vyhlášení výzvy
Aktuality, Aktuální výzvy, OPZP

OP ŽP – 4. výzva – Realizace sídelní zeleně

Název výzvy: Výzva MAS Střední Haná o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně Číslo výzvy MAS: 128/05_18_128/CLLD_16_01_074 Datum vyhlášení výzvy