IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program 21+ 

 OPZ+

OPZ+

Operační program Zaměstnanost + 

 PRV

PRV

Program rozvoje venkova  

 OP VVV

OP VVV

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

 OP ŽP

OP ŽP

Operační program Životní prostředí 

MAS STŘEDNÍ HANÁ

Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

OBCE

Seznam obcí, které spadají pod správu MAS Střední Haná.

AKTUALITY

Najdete zde vše, co je pro vás důležité.
Aktuality k programům, výzvám i jejím průbehům.

Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 4. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje
Aktuality, Aktuální výzvy

1. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – OP TAK

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje
Aktuality

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ PŘED DODAVATELI FVE NA OHŘEV VODY, V RÁMCI DOTACE NZÚ-LIGHT Chceme Vás upozornit na nekalé praktiky některých firem instalujících
Aktuality

Seminář pro zájemce o čerpání dotací ze SP SZP

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro zájemce o čerpání dotací ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Seminář se uskuteční