Základní informace OPS

Místní akční skupina: Střední Haná, o.p.s.
Právní forma MAS: Obecně prospěšná společnost

Statutární zástupce: Mgr. Radek Brázda, ředitel společnosti
Sídlo: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Kancelář: náměstí Míru 21, 752 01 Kojetín, přízemí vpravo (budova bývalého finančního úřadu)
Kraj: Olomoucký
NUTS 2: Střední Morava
IČ: 268 81 764

Rozloha: 141,05 km2*
Počet obyvatel celkem: 15 706*

* Jedná se o údaje k 1. 1. 2016

Představení regionu

Region Střední Haná v současnosti zahrnuje území o ploše 141,05 km2 v rovinaté oblasti Hané jižně od měst Olomouce, Přerova i Prostějova. V podstatě téměř kopíruje území aktivního Mikroregionu Střední Haná (obce Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice, Záříčí a města Kojetín a Tovačov).

Všechny obce regionu (s výjimkou Záříčí) jsou součástí správního obvodu obce III. stupně Přerov. Region spadá pod NUTS II Střední Morava.

Do území MAS Střední Haná patří následující obce:

 • Ivaň
 • Kojetín
 • Křenovice
 • Lobodice
 • Měrovice nad Hanou
 • Obědkovice
 • Oplocany
 • Polkovice
 • Stříbrnice
 • Tovačov
 • Troubky
 • Uhřičice
 • Záříčí

Střední Haná je regionem střední velikosti a řadí se mezi středně velké existující mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byl jedním z impulsů k jeho založení.

Mapa územní působnosti MAS

Odkaz na interaktivní mapu MAS ČR: http://databaze.nsmascr.cz/fsmapa?iframe=true&width=100%&height=100%

(zdroj: www.nsmascr.cz)