OP TAK – Technologie a konkurenceschopnost

Operační program Technologie a konkurenceschopnost je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2021 – 2027. Harmonogram plánovaných výzev naleznete http://masstrednihana.cz/harmonogram-vyzev/ . V rámci Programového rámce lze žádat v opatření Technologie pro MAS.

Podporované aktivity:

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení.

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.