Seznam partnerů

MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnera jsou uvedeny v zakládací listině a jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS (viz dokumenty MAS). Přihláška je zveřejněna v dolní části této stránky (Soubory ke stažení).

 

Podmínky pro přistoupení:

1. Žadatel o partnerství v MAS musí podat písemnou přihlášku.

2. O přistoupení partnera rozhoduje, na základě řádně vyplněné písemné přihlášky, správní rada MAS. Přihláška musí obsahovat základní identifikační údaje a příslušnost partnera k zájmové skupině, podle jeho převažující činnosti.

3. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS bydliště nebo sídlo nebo musí na daném území místně působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci obecně prospěšné společnosti).

4. Partneři MAS se společností Střední Haná, o.p.s. uzavírají Partnerskou smlouvu.

 

Práva a povinnosti partnerů:

Partner MAS reprezentuje v místním partnerství především zájmy konkrétní zájmovéskupiny a tyto zájmy také aktivně prosazuje. Partner může být příslušný jen k jedné zájmové skupině. Příslušnost k zájmové skupině může partner měnit; podmínky změny příslušnosti partnera k zájmové skupině upravuje Partnerská smlouva. Partner má za stanovených podmínek právo využívat služeb poskytovaných Společností. Partner se podílí na budování místního partnerstvířídí se pravidly stanovenými v Zakládací listině společnosti Střední Haná, o.p.s.

Partner má zejména právo volit členy orgánů MAS, právo být volen do orgánů MAS a právo účastnit se zasedání (jednání) nejvyššího orgánu MAS a hlasovat na něm.

Partner má povinnost chovat se čestně a slušně vůči ostatním Partnerům, obecně prospěšné společnosti a členům jejich orgánů. Pokud je Partner řádně zvolen členem orgánů MAS, má povinnost se zasedání (jednání) těchto orgánů účastnit a řádně plnit své povinnosti spojené s členstvím v takovém orgánu.

 

Seznam partnerů MAS:

 

Pořadí

Název subjektu

Jméno zástupce

Sektor

Zájmová skupina

1 Obec Ivaň Petr Cetkovský veřejný Veřejná správa
2 Město Kojetín Miloslav Oulehla veřejný Veřejná správa
3 Obec Křenovice Jaroslav Lejnar veřejný Veřejná správa
4 Obec Lobodice Bc. Petr Hlavinka veřejný Veřejná správa
5 Obec Měrovice nad Hanou Ladislav Bařina veřejný Veřejná správa
6 Obec Obědkovice Rostislav Němec veřejný Veřejná správa
7 Obec Oplocany Jana Hakunová veřejný Veřejná správa
8 Obec Polkovice Ing. Drahomír Novák veřejný Veřejná správa
9 Obec Stříbrnice Martin Tulis veřejný Veřejná správa
10 Obec Troubky Mgr. Radek Brázda veřejný Veřejná správa
11 Město Tovačov Marek Svoboda veřejný Veřejná správa
12 Obec Uhřičice Jaroslav Křepelka veřejný Veřejná správa
13 Obec Záříčí Bc. Marcela Joklíková veřejný Veřejná správa
14 Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Měrovice nad Hanou Zdeněk Černocký soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
15 Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Lobodice Eva Déduchová soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
16 TJ Haná Měrovice Pavel Fabišík soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
17 MS Měrovice nad Hanou Jan Horák soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
18 KANOISTIKA KOJETÍN Ladislava Minaříková soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
19 SK Sokol Lobodice Petr Navrátil soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
20 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tovačov Ing. Stanislav Rozehnal soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
21 Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kojetín Marek Štětkář soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
22 Tělovýchovnou jednotu Sokol Troubky, z.s. Mgr. Martin Frgal soukromý neziskový Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace
23 Pavel Hrušák Pavel Hrušák soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
24 Petr Indrák Ing. Petr Indrák soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
25 Zbyněk Svačina Zbyněk Svačina soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
26 Libor Šebesta Libor Šebesta soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
27 Milan Šebesta Ing. Milan Šebesta soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
28 Vojtěch Vybíralík Pavla Vybíralíková soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
29 Zbyněk Opatrný Zbyněk Opatrný soukromý podnikatelský Zemědělci – zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty  podnikající v lesním hospodářství
30 PROPAL, spol. s.r.o. Svatopluk Horák soukromý podnikatelský Podnikání, cestovní ruch
31 Ing. Leoš Ptáček Ing. Leoš Ptáček soukromý podnikatelský Podnikání, cestovní ruch
32 Aleš Zendulka Aleš Zendulka soukromý podnikatelský Podnikání, cestovní ruch
33 Charita Kojetín Jitka Matoušková soukromý neziskový Sociální služby a životní prostředí

 

• Zastoupení partnerů v jednotlivých zájmových skupinách (%):

Přílohy

Soubor Velikost souboru
doc PŘIHLÁŠKA_PARTNER (1) 45 KB