Aktuální výzvy

Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 4. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje
Aktuality, Aktuální výzvy

1. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – OP TAK

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje
Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 2. výzva Střední Haná – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ OBECNÍCH A PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVEN

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje
Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 1. výzva Střední Haná – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje
Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 3. výzva Střední Haná – INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD MAS Střední Haná na období 2021 – 2027 vyhlašuje