Aktuální výzvy

Aktuální výzvy, IROP

IROP – 3. výzva MAS Střední Haná – Sociální bydlení

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období
Aktuální výzvy, IROP

IROP – 2. výzva MAS Střední Haná – Stanice IZS

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období
Aktuální výzvy, IROP

IROP – 1. výzva MAS Střední Haná – Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období
PRV

Program rozvoje venkova_výzva č. 1

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 1 Datum vyhlášení výzvy MAS: 16.04.2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.04.2018 Datum