Aktuální výzvy

Aktuality, Aktuální výzvy, OPZP

OPŽP – 3. výzva – Realizace ÚSES, protierozní opatření

Název výzvy: Výzva MAS Střední Haná o.p.s.– OPŽP – Realizace ÚSES, protierozní opatření Číslo výzvy MAS: 096/05_18_127/CLLD_16_01_074 Datum vyhlášení výzvy
Aktuality, Aktuální výzvy, OPZP

OP ŽP – 4. výzva – Realizace sídelní zeleně

Název výzvy: Výzva MAS Střední Haná o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně Číslo výzvy MAS: 128/05_18_128/CLLD_16_01_074 Datum vyhlášení výzvy