Aktuální výzvy

Aktuality, Aktuální výzvy, PRV

Program rozvoje venkova_výzva č. 4

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 4 Datum vyhlášení výzvy MAS:  20. 05. 2021 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:
Aktuality, Aktuální výzvy, IROP

IROP – 9. výzva MAS Střední Haná – Bezpečnost dopravy III

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období