OPZ+ – Operační Program Zaměstnanost +

V programovém období 2021-2027 je Operační program Zaměstnanost + realizován Akčním plánem  Střední Haná OPZ+ a na něj navazujícími tříletými projekty. 

První realizovaný projekt s číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000999, Komunitní práce na území MAS Střední Haná 2023-2025 bude realizován od 1. 6. 2023 do 28. 2. 2026.

V rámci Akčního plánu OPZ+ budou řešena následující opatření:

Opatření 1.1.1 Podpora komunitních táborů

Opatření 1.2.1 Podpora komunitních aktivit

 

Přílohy

Soubor Velikost souboru
pdf Akční plán_Střední Haná_OPZ+ 100 KB