Dotazníkové šetření k přípravě SCLLD 2021-2027

Aktuálně probíhá Dotazníkové šetření rozvojových potřeb a potenciálu v území MAS Střední Haná. Výstupy dotazníkového šetření budou sloužit k tvorbě Strategického dokumentu pro období 2021-2027. Závěrečná část dotazníku bude podkladem pro tvorbu Zásobníku projektů SCLLD MAS Střední Haná.

PROSÍME ŠIROKOU VEŘEJNOST O VYPLNĚNÍ ONLINE DOTAZNÍKU NA NÍŽE UVEDENÝCH ODKAZECH.

Dotazníky jsou dostupné do 14. 3. 2021. / Dotazník pro veřejnost prodloužen do 28. 4. 2021!

 

Veřejnost – https://www.survio.com/survey/d/P1Y8W7K2S5S3P3Y6I

Podnikatelské subjekty – https://www.survio.com/survey/d/A0T0V9X1G7F3L1P7T

NNO – https://www.survio.com/survey/d/A7W6A6X7I9N3V0B9V

Zemědělci – https://www.survio.com/survey/d/G5T8C7Y6E5V7B9F7B