OPZ 3 – Prorodinná opatření II

MAS Střední Haná připravuje vyhlášení druhé výzvy na Prorodinná opatření z Operačního programu Zaměstnanost.

Termín vyhlášení výzvy je 12. 3. 2018. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 11. 5. 2018.

Více informací o výzvě a podporovaných aktivitách naleznete v letáku výzvy