OPZ – Opatření 3 – Prorodinná opatření II

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření II

Číslo výzvy MAS: 444/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 12. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 3. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11. 5. 2018, 12:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/ 

 Výběr projektů byl ukončen. Vybrané projekty byly předány k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO.