Připravovaná výzva č. 8 OPZ – Prorodinná opatření

MAS Střední Haná připravuje vyhlášení 8. výzvy v rámci OPZ na realizaci na území MAS Střední Haná, o.p.s. Cílem podporovaných aktivit je podpořit fungování rodin, podpora péče o dítě a aktivit pro děti předškolního a školního věku za účelem návratu rodičů do zaměstnání. Podpora slaďování rodinného a profesního života.

Mezi podporované aktivity patří: Příměstské tábory, Zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování (školní družiny, kluby), Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost (pro děti od 1 roku do zahájení školní docházky), Společná doprava dětí do/ze školy či dětské skupiny a/nebo příměstského tábora, Vzdělání pečujících osob.

Dotace až 100 % (dle typu žadatele), text výzvy v příloze aktuality.

Zájemci se obrátí na MAS Střední Haná, která poskytne bezplatnou konzultaci.

Upozorňujeme, že termín vyhlášení výzvy je posunut na září (přibližný termín 11. září 2019).