Připravované výzvy IROP

První výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu budou vyhlášeny 26. 6. 2018.

Jedná se o výzvu na Bezpečnost dopravy a cyklodopravu, výzvu na Integrovaný záchranný systém – Stanice IZS a výzvu na Sociální bydlení.

Více informací k výzvám naleznete v přiložených letacích.