Program rozvoje venkova_výzva č. 1

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 1

Datum vyhlášení výzvy MAS: 16.04.2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.04.2018
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14.5.2018

Termín registrace na RO SZIF: 25.06.2018

Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech