OPZ 1 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování

MAS Střední Haná připravuje vyhlášení výzvy na Sociální služby a soc. začleňování z OP Zaměstnanost.

Termín vyhlášení je 12. 3. 2018. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 11. 5. 2018.

Více informací o výzvě a podporovaných aktivitách naleznete v letáku výzvy.