Výzva OP VVV – ŠABLONY II

Dne 28.2.2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzvy ŠABLONY II je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Veškeré informace o výzvě naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.

Přílohy

Soubor Velikost souboru
pdf Šablony II - leták 245 KB