Změna výzev IROP č. 1, 2 a 3

Upozorňujeme, že dne 20. 8. 2018 došlo ke změně výzvy č. 1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava, výzvy č. 2 IZS a výzvy č. 3 Sociální bydlení. Změna se týká data ukončení příjmu žádostí, který byl posunut na 4. 10. 2018.