Aktuální výzvy


IROP – 3. výzva MAS Střední Haná – Sociální bydlení

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 62 ,,Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD,, Odkaz na 62. výzvu IROP – Sociální infrastruktura, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00 DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 27. 8. 2018, 12:00 Finanční alokace na výzvu – 4 210 530 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce) Min výše způsobilých výdajů na projekt: 1 000 000 Kč Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 210 000 Kč Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: Evropský fond...


podívat se

IROP – 2. výzva MAS Střední Haná – Stanice IZS

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof – Aktivita stanice IZS VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 69 ,,Integorvaný záchranný systém – Integrované projekty CLLD,, Odkaz na 69. výzvu IROP – Integrovaný záchranný systém, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 69 IROP http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00 DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 27. 8. 2018, 12:00 Finanční alokace na výzvu – 273 680 Kč (s 5% spoluúčasti žadatele / příjemce) Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 270 000 Kč Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: Evropský...


podívat se

IROP - 1. výzva MAS Střední Haná - Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

IROP – 1. výzva MAS Střední Haná – Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

MAS Střední Haná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje ,,SCLLD pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014 – 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Aktivita Bezpečnost dopravy a cyklodoprava. VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53 ,,Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD,, – UPOZORŇUJEME ŽADATELE, ŽE DNE 29. 6. 2018 BYLA VÝZVA ŘO Č. 53 AKTUALIZOVÁNA – PRO 1. VÝZVU MAS VŠAK PLATÍ PŘEDCHOZÍ VERZE VÝZVY Č.53 I SPECIFICKÝCH PRAVIDEL TZN. VERZE K 8.8.2017 ! Odkaz na 53. výzvu IROP – Udržitelná doprava, kde lze stáhnout aktuální verzi Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP http://www.dotaceeu.cz/…rojekty-CLLD DATUM A ČAS VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 26. 6. 2018, 12:00 DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PDOPORU: 27. 8. 2018, 12:00 Finanční alokace na výzvu – 7 368 420 Kč (s...


podívat se

Program rozvoje venkova_výzva č. 1

Program rozvoje venkova_výzva č. 1

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 1 Datum vyhlášení výzvy MAS: 16.04.2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.04.2018 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14.5.2018 Termín registrace na RO SZIF: 25.06.2018 Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech


podívat se