OPZ – Opatření 2 – Zaměstnanost I

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Zaměstnanost I

Číslo výzvy MAS: 729/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 17. 9. 2018, 12:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018, 12:00 hod.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
-Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
-Podpora udržitelnosti na trhu práce
-Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
-Podpora prostupného zaměstnávání

Seminář k výzvě pro žadatele se uskuteční 17. 10. 2018, 14:30, svou případnou účast nám prosím potvrďte. (Pozvánku naleznete v přiložených dokumentech)