Archiv výzev


OPZ – Opatření 1 – Podpora sociálních služeb II

OPZ – Opatření 1 – Podpora sociálních služeb II

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Sociální služby a sociální začleňování I. Číslo výzvy MAS: 445/03_16_047/CLLD_16_01_074 Datum vyhlášení výzvy MAS: 12. 3. 2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 3. 2018, 12:00 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11. 5. 2018, 12:00 hod. Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/  Příjem žádostí byl ukončen. Do výzvy nebyla přijata žádná žádost.


podívat se

OPZ – Opatření 3 – Prorodinná opatření II

OPZ – Opatření 3 – Prorodinná opatření II

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření II Číslo výzvy MAS: 444/03_16_047/CLLD_16_01_074 Datum vyhlášení výzvy MAS: 12. 3. 2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 3. 2017, 12:00 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11. 5. 2018, 12:00 hod. Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/   Výběr projektů byl ukončen. Vybrané projekty byly předány k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO.


podívat se

OPZ – Opatření 1 – Podpora sociálních služeb

OPZ – Opatření 1 – Podpora sociálních služeb

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Sociální služby a sociální začleňování I. Číslo výzvy MAS: 236/03_16_047/CLLD_16_01_074 Datum vyhlášení výzvy MAS: 16. 11. 2017, 8:00 hod. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2017, 8:00 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 1. 2018, 12:00 hod. Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech Ve výzvě nebyla přijata žádná žádost o dotaci.


podívat se

OPZ – Opatření 3 – Prorodinná opatření

OPZ – Opatření 3 – Prorodinná opatření

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření I. Číslo výzvy MAS: 233/03_16_047/CLLD_16_01_074 Datum vyhlášení výzvy MAS: 13. 11. 2017, 4:00 hod. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 11. 2017, 4:00 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 1. 2018, 12:00 hod. Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech Přijatý projekt byl odeslán k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO.


podívat se