OP ŽP – 1. výzva – Realizace sídelní zeleně

Název výzvy: Výzva MAS Střední Haná o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Číslo výzvy MAS: 075/05_18_128/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 14. 3. 2019, 12:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 3. 2019, 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 9. 2019, 20:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/