OP ŽP – 4. výzva – Realizace sídelní zeleně

Název výzvy: Výzva MAS Střední Haná o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Číslo výzvy MAS: 128/05_18_128/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 18. 11. 2019, 12:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2019, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 5. 1. 2020, 20:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/