OPZ – Opatření 2 – Zaměstnanost II

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Zaměstnanost II

Číslo výzvy MAS: 841/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 4. 3. 2019, 8:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 3. 2019, 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 4. 2018, 12:00 hod.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
-Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
-Podpora udržitelnosti na trhu práce
-Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
-Podpora prostupného zaměstnávání

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/ 

Seminář pro žadatele k této výzvě se uskuteční 21. 3. 2019 od 14 hod..

Seminář por příjemce se uskuteční 19. 2. 2020 od 15 hod.

Aktuální dokumenty potřebné k realizaci projektu naleznete zde:

Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci a žádosti o platbu: https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/809712

Pokyny pro evidenci účastníků projektu: https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz

Pravidla pro příjemce: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz