OPZ – Opatření 3 – Prorodinná opatření

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření I.

Číslo výzvy MAS: 233/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 13. 11. 2017, 4:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 11. 2017, 4:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 1. 2018, 12:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech