OPŽP – 2. výzva – Realizace ÚSES, protierozní opatření

Název výzvy: Výzva MAS Střední Haná o.p.s.– OPŽP – Realizace ÚSES, protierozní opatření

Dne 3. 6. 2019 došlo ke změně této výzvy. Změna se týká data ukončení příjmu žádostí. Datum byl posunut na 4. 9. 2019, 20:00 hod. Nová verze Textu výzvy je zde zveřejněna.

Číslo výzvy MAS: 056/05_18_127/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 14. 3. 2019, 12:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 3. 2019, 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 9. 2019, 20:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/