Program rozvoje venkova_výzva č. 2

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 2

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15.04.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 04. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 05. 2019

Dokumenty k výzvě naleznete níže.