Program rozvoje venkova_výzva č. 3

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 3

Datum vyhlášení výzvy MAS: 17. 06. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 06. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 08. 2020

Termín registrace na RO SZIF: 15. 10. 2020

Dokumenty k výzvě naleznete níže.

Kontakt pro žadatele: Ing. Jarmila Korcová, e-mail: jarmila.korcova@seznam.cz, tel.: 725 889 593