Program rozvoje venkova_výzva č. 4

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 4

Datum vyhlášení výzvy MAS:  20. 05. 2021

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 01. 06. 2021

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 06. 2021

Termín registrace na RO SZIF: 31. 08. 2021

Dokumenty k výzvě naleznete níže.

 

Kontakt pro žadatele:

Ing. Jarmila Korcová, e-mail: jarmila.korcova@seznam.cz, tel.: 725 889 593

Bc. Iva Dokoupilová, e-mail: manazer@masstrednihana.cz, tel: 777 889 595