Program rozvoje venkova_výzva č. 6

Název výzvy: Program rozvoje venkova_výzva č. 6

Datum vyhlášení výzvy MAS:  16. 03. 2022

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 03. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 19. 04. 2022

Termín registrace na RO SZIF: 30. 06. 2022

Dokumenty k výzvě naleznete níže.

Seminář pro žadatele se uskuteční 7. 4. 2022 v 15:00, pozvánku naleznete níže.

 

Kontakt pro žadatele:

Bc. Iva Dokoupilová, e-mail: manazer@masstrednihana.cz, tel.: 777 889 595

Bc. Tereza Melecká, e-mail: kancelar@masstrednihana.cz, tel.: 777 889 078