OPZ – Opatření 1 – Podpora sociálních služeb

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Sociální služby a sociální začleňování I.

Číslo výzvy MAS: 236/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 16. 11. 2017, 8:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2017, 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 1. 2018, 12:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech

Ve výzvě nebyla přijata žádná žádost o dotaci.