OPZ – Opatření 2 – Zaměstnanost III

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Zaměstnanost III

Číslo výzvy MAS: B55/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 24. 9. 2019, 8:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 9. 2019, 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019, 12:00 hod.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
-Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
-Podpora udržitelnosti na trhu práce
-Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
-Podpora prostupného zaměstnávání

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/ 

Seminář pro žadatele k této výzvě se uskuteční: 26. 9. 2019 (pozvánka v přílohách).