OPZ -Opatření 3- Prorodinná opatření IV

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření IV

Číslo výzvy MAS: B11/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 16. 9. 2019 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 9. 2019, 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 17. 10. 2019, 12:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/ 

Seminář pro žadatele k této výzvě se uskuteční: 26. 9. 2019 od 15 hod. (pozvánka v přílohách)


Aktuální dokumenty potřebné k realizaci projektu naleznete zde:

Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci a žádosti o platbu: https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/809712

Pokyny pro evidenci účastníků projektu: https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz

Pravidla pro příjemce: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz