OPZ – Opatření 1 – Podpora sociálních služeb II

Název výzvy: Výzva Střední Haná, o.p.s. – Sociální služby a sociální začleňování I.

Číslo výzvy MAS: 445/03_16_047/CLLD_16_01_074
Datum vyhlášení výzvy MAS: 12. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 3. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11. 5. 2018, 12:00 hod.
Dokumenty k výzvě jsou uvedeny v přiložených dokumentech

Příručku pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ naleznete na tomto odkazu: https://www.esfcr.cz/file/9143/

 Příjem žádostí byl ukončen. Do výzvy nebyla přijata žádná žádost.